Naše služby vždy připravujeme podle individuálních potřeb zadavatele a nabízíme řešení pro:

  • administraci a tvorbu potřebné dokumentace
  • vzdělávání, výcvik a trénink pro strážné, pracovníky dohledových center, členy zásahových jednotek, interní auditory systémů řízení a manažery integrovaných systémů
  • vzdělávání autorizovaných inženýrů a projektantů pro oblast stavebnictví – projektování s ohledem na projektování a instalaci zabezpečovacích systémů, realitních a pojišťovacích makléřů a riskmanažerů pojišťoven
  • vzdělávání pro obchodníky a pracovníky odpovědné za zadávání výběrových řízení, jejich organizaci, řízení a vyhodnocování nabídek
  • zpracování bezpečnostního posouzení pro optimální zabezpečení majetku, osob a informací a audit etap praktické realizace (včetně TDI) schváleného projektu zabezpečení
  • přípravu, nastavení parametrů a organizaci výběrových řízení na poskytovatele bezpečnostních služeb a rozklad norem a předpisové základny pro námitky a stížnosti účastníků výběrových řízení
  • expertní posudky poplachových systémů, kamerových systémů a dohledových poplachových a přijímacích center
  • přípravu a nastavení parametrů obecné bezpečnosti pro malé a střední obce
  • přípravu a realizaci projektů z prostředků strukturálních fondů EU
  • plnění požadavků prověrky NBÚ při zajištění plnění požadavků zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  • plnění požadavků zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů
  • obsazování důležitých pracovních pozic – vetting – ověření spolehlivosti

  Odpovědi na dotazy a informace, podmínky spolupráce

  Základní informace o podmínkách poskytování našich služeb a odpovědi na dotazy vám rádi a bezplatně poskytneme v odpovědi na váš mail.
  Zásadní informace, týkající se vašich potřeb, jsou vždy předmětem osobního jednání s našimi pracovníky a obsahem korektní smlouvy.

  Respektujeme vaše časové i termínové možnosti. Nepracujeme zadarmo, ale víme, že i váš čas jsou peníze a za poctivou práci vítáme poctivou odměnu.