Kontaktní informace

Sídlo společnosti

Bukolská 772/10

181 00 Praha 8 – Bohnice

IČ: 25775103

DIČ: CZ25775103

Naše silné stránky

V oblasti bezpečnosti se pohybujeme 20 let. Známe podrobně český trh komerční bezpečnosti, profesní společenstva i jednotlivé poskytovatele a především rozumíme potřebám odběratelů bezpečnostních služeb, jejich procesům, prostředí, ve kterém jsou aplikovány a potřebným bezpečnostním technologiím i odborným a osobnostním požadavkům na bezpečnostní pracovníky.

Prohlášení nestrannosti

Jsme si vědomi důležitosti základního parametru – nestrannosti a důsledně ji dodržujeme. Certifikační institut provádí svá posuzování odborně způsobilými pracovníky tak, aby pozitivně řídil případný konflikt zájmů a tím podpořil maximální objektivitu svých závěrů.

Interní postupy Certifikačního institutu jsou ve shodě s normami a metodickými pokyny, závaznými pro profesionální a objektivní posuzování a metodickou podporu.

Odborná způsobilost

Naši posuzovatelé patří k respektovaným odborníkům na komerční bezpečnost a jsou zkušenými auditory. Jejich odborná způsobilost se opírá o praktické zkušenosti z řízení výroby zabezpečení i poskytování bezpečnostních služeb a odpovídající vzdělání a dobrovolně jsme se zavázali plnit také požadavky evropských norem.

Členství v odborných organizacích

Jsme zastoupeni v programové radě České společnosti pro jakost, dále v technicko-normalizačních komisích Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oblasti poplachových systémů a kvality. Naši odborní posuzovatelé působí jako expertní strana v projektech Ministerstva vnitra ČR, přispívají do odborných časopisů a působí jako odborní lektoři, zkušební komisaři a ověřovatelé.

Naše filozofie

Individuální přístup, otevřená komunikace, korektní jednání a dobrá cenová politika jsou podstatou našeho dobrého jména.